Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O czasopiśmie

Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., najpierw nakładem Uniwersytetu Opolskiego (nr I), a od roku 2006 (nr II) nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ.
W latach 2007-2016 funkcję redaktora naczelnego pełniła prof. dr hab. Jolanta Dudek, zaś od 2016 jest nim dr hab. Andrzej Juszczyk. 
ISSN 1899-3028
e-ISSN 2084-3941
Punkty MNISW: 20
 
Indeksacja czasopisma w bazach danych:
Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) http://cejsh.icm.edu.pl/
MLA International Bibliography (CSA Proquest) http://www.mla.org
NSD
ERIH PLUS
ICI Journals Master List 2016: 96.35
ProQuest
EBSCO Publishing
Worldcat
ZBD