Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przyjmowania do druku i recenzowania artykułów:

Oczekujemy, że zgłaszane do druku artykuły zostały napisane w starannym, literackim języku angielskim i stanowią oryginalny wkład autora /autorki do międzynarodowych studiów nad Conradem. 
Redakcja „Yearbooka” oczekuje ujawnienia wkładu w powstanie publikacji wszystkich innych od autora osób (autorstwo koncepcji, założeń, metod, dobór bibliografii i przykładów itp) i zwalcza zjawiska "ghostwriting" oraz "guest authorship" a także równoczesne publikowanie tego samego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie. 
Zgodnie z przyjętą linią postępowania, każdy artykuł będzie recenzowany przez dwóch niezależnych od siebie, zewnętrznych recenzentów, z których jeden będzie afiliowany w instytucji zagranicznej w innym kraju, niż instytucja, w której afiliowany jest autor pracy. Przyjmujemy zasadę "double-blind peer review", co oznacza, że tożsamość autorów artykułów nie będzie znana recenzentom i odwrotnie. Gdyby procedura ta okazała się niemożliwa do spełnienia, recenzent złoży oświadczenie, że pomiędzy nim / nią, a autorem / autorką artykułu nie zachodzi żaden konflikt intersesów, tj. ani bezpośrednie związki osobiste, ani stosunek podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających recenzję.